Fundacja Instytut Studiów Strategicznych jest specjalistyczną jednostką badawczą podejmującą najważniejsze problemy Polski i współczesnego świata. Obszarem działalności instytutu są stosunki międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem integracji Polski z Unią Europejską

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych

KONFERENCJE

PROGRAMY

WYDAWNICTWO

Aktualności

Konferencje międzynarodowe

Cykl konferencji międzynarodowych zainaugurowało w 1993 roku spotkanie "Nowe wyzwania - nowa odpowiedzialność" poświęcone współpracy polsko-ukraińskiej. O znaczeniu tej sesji świadczą słowa ówczesnego ambasadora Ukrainy, Gennadija Udowenki, który uznał, że była ona jednym z trzech najistotniejszych wydarzeń w pierwszym etapie nowych kontaktów polsko-ukraińskich. Podczas następnych konferencji międzynarodowych, poświęconych kolejno współpracy wyszehradzkiej, stosunkom polsko-rosyjskim, integracji Polski z Unią Europejską oraz problemom bezpieczeństwa międzynarodowego próbowano oceniać stosunki naszego kraju z sąsiadami i organizacjami międzynarodowymi, a także proponować rozwiązania na przyszłość. Inne konferencje międzynarodowe miały charakter tematyczny i dotyczyły problematyki wspólnej dla wszystkich krajów postkomunistycznych. "Wolne media dla Europy", "Konstytucja w służbie demokracji", "Ekologia, demokracja, wolny rynek" przygotowywane były z myślą, by porównywać doświadczenia, opisywać bariery w procesie transformacji oraz poszukiwać sposobów ich przezwyciężania. Szczególne znaczenie miała konferencja "Od komunizmu do demokracji" z czerwca 1995 roku, która stanowiła swoiste podsumowanie głównych tendencji występujących podczas reform ustrojowych, tworzenia zrębów wolnego rynku oraz społeczeństwa obywatelskiego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Zgromadziła ona kilkudziesięciu liderów politycznych, ekonomistów i działaczy społecznych, którzy w owym czasie nadawali kierunek przemianom w swoich krajach.

Wydawnictwo

Współpraca

Wydawnictwo Fundacji Instytut Studiów Strategicznych
zaprasza do współpracy:

Michał Burek
ul. Mikołajska 4 Pierwsze Piętro
31-027 Kraków
wydawnictwo@iss.krakow.pl (+48) 012 421 97 04

HISTORIA ISS

Początki Fundacji Instytut Studiów Strategicznych sięgają 1993 roku, kiedy grupa entuzjastów przekonanych o potrzebie społecznego wsparcia instytucji demokratycznego państwa powołała do życia Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji. Ich zamierzeniem było stworzenie ośrodka, który ułatwiałby dialog między przedstawicielami różnych orientacji politycznych oraz służył wymianie doświadczeń między politykami z różnych krajów. Miał także za zadanie ułatwiać komunikację między ekspertami a elitami politycznymi, tak by wiedza tych pierwszych mogła zostać lepiej wykorzystana podczas podejmowania decyzji politycznych. Z oczywistych względów musiała to być instytucja pozarządowa, nie związana ani z partiami politycznymi, ani z administracją rządową. Idea stworzenia forum debaty publicznej, które umożliwiałoby ścieranie się różnych poglądów i wypracowanie rozwiązań korzystnych dla kraju spotkała się z silnym poparciem – założycielami fundacji były Uniwersytet Jagielloński oraz Akademia Ekonomiczna (dziś Uniwersytet Ekonomiczny). Natomiast Radę Programową stworzyli: Władysław Bartoszewski, Leszek Balcerowicz, Wiesław Chrzanowski, Bronisław Geremek, Marian Grzybowski, Aleksander Hall, Jerzy Jedlicki, Krzysztof Kozłowski, Józef Lassota, Jan Małecki, Jerzy Mikułowski-Pomorski, Jerzy Milewski, Jan Nowak-Jeziorański, Andrzej Olechowski, Andrzej Pelczar, Zbigniew Pucek, Paweł Sarnecki, Jacek Saryusz-Wolski, Zygmunt Skórzyński, Krzysztof Skubiszewski, Jerzy Turowicz, Edward Wende, Edmund Wnuk-Lipiński, Andrzej Zakrzewski i Janusz Ziółkowski. Prezesem Fundacji został Bogdan Klich. "Fundacja ma refleks, jest aktywna, twórcza, podejmuje we właściwym momencie tematy o kluczowym znaczeniu. Jest to znakomita wizytówka polskiego myślenia, polskiej debaty: i politycznej i profesjonalnej w różnych dziedzinach" – mówił o Fundacji Jacek Saryusz-Wolski, ówczesny Pełnomocnik Rządu d/s Integracji Europejskiej. Jan Nowak-Jeziorański dodawał: "MCRD jest dla mnie imponującym symptomem polskiego dynamizmu i rozmachu, który został wyzwolony w roku 1989. Jest owocem odzyskanej wolności. Podziwiam, jak wiele tu stworzono, dosłownie z niczego."

KONTAKT:

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych
ul. Mikołajska 4,
31-027 Kraków,
tel./fax: +48 12 421 62 50
biuro@iss.krakow.pl
NIP: 676-01-02-235
Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
od godz. 8.30 do godz. 16.30